Проекти, по които работи училището:

√ „ Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

√ „Училищен плод“

√ „Училищно мляко”

√ „Твоят час”

√ „Детско полицейско управление”

√ „Твоят час“

√ „Диференцирано заплащане на учителите”

√ „Осигуряване на безплатни учебници и помагала“

Проект „И ние можем!“ по Програма Еразъм +