Основно училище „Христо Смирненски“

 гр. Кубрат,  ул. “Лом” № 1   e-mail: ou_hr_smirnenski@abv.bg

График за класните и контролни работи

през втори учебен срок на 2022/2023 учебна година

Учебен предмет V клас VI клас VII клас
Класна
работа
Контролна
работа
Класна
работа
Контролна
работа
Класна
работа
Контролна
работа
Български език и литература 10.05.2023 г. 23.03.2023 г. 11.05.2023 г. 23.03.2023 г. 09.05.2023 г. 23.03.2023 г.
27.04.2023 г. 27.04.2023 г. 27.04.2023 г.
Български език и литература ИП 29.05.2023 г. 29.05.2023 г. 29.05.2023 г.
Английски език 16.02.2023 г. 07.03.2023 г. 01.03.2023 г.
16.03.2023 г. 06.04.2023 г. 31.03.2023 г.
16.05.2023 г. 16.05.2023 г. 31.05.2023 г.
Математика 22.05.2023 г. 20.02.2023 г. 22.05.2023 г. 20.02.2023 г. 22.05.2023 г. 20.02.2023 г.
07.04.2023 г. 05.04.2023 г. 05.04.2023 г.
12.06.2023 г. 05.06.2023 г. 15.06.2023 г.
Математика ИП 24.03.2023 г. 24.03.2023 г. 27.03.2023 г.
02.06.2016 г. 02.06.2016 г. 05.06.2023 г.
Информационни технологии 04.05.2023 г. 03.05.2023 г. 19.05.2023 г.
Физика и астрономия 19.06.2023 г.
Химия и опазване на околната среда 25.04.2023 г.
23.05.2023 г.
Човекът и природата 19.04.2023 г. 31.03.2023 г.
31.05.2023 г. 09.06.2023 г.
Биология и здравно образование 18.04.2023 г.
12.06.2023 г.
История и цивилизация 03.04.2023 г. 24.04.2023 г. 20.04.2023 г.
05.06.2023 г. 31.05.2023 г. 22.06.2023 г.
География и икономика 11.04.2023 г. 18.04.2023 г. 07.04.2016 г.
09.06.2023 г. 23.05.2023 г. 20.06.2023 г.