ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДА
Фатмегюл Сали
Гюлсехер Осман
Иваничка Георгиева  
Татяна Пенчева
Леман Хюсеин
Гюлсехер Осман
Снежана Георгиева
Мерилин Христова
Катя Димитрова
ЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК 
Дарина Недкова
Дончо Христов
Даринка Тошева  
Муаззез Османова
Валентина Борисова
Красимир Иванов