Основно училище „Христо Смирненски“

 гр. Кубрат,  ул. “Лом” № 1   e-mail: ou_hr_smirnenski@abv.bg

График за класните и контролни работи

през втори учебен срок на 2020/2021 учебна година

Учебен предмет V клас VI клас VII клас
№ по ред Класна
работа
Контролна
работа
Класна
работа
Контролна
работа
Класна
работа
Контролна
работа
1 Български език и литература 07.12.2020 г. 28.10.2020 г. 10.12.2020 г. 28.10.2020 г. 08.12.2020 г. 26.10.2020 г.
20.01.2021 г. 13.01.2021 г. 13.01.2021 г.
2 Български език и литература ИП 27.11.2020 г. 27.11.2020 г. 27.11.2020 г.
22.01.2021 г. 22.01.2021 г. 22.01.2021 г.
08.10.2020 г. 08.10.2020 г. 08.10.2020 г.
3 Английски език 04.11.2020 г. 04.11.2020 г. 04.11.2020 г.
09.12.2020 г. 09.12.2020 г. 09.12.2020 г.
Математика 07.01.2021 г. 30.09.2020 г. 07.01.2021 г. 30.09.2020 г. 07.01.2021 г. 30.09.2020 г.
4 11.11.2020 г 11.11.2020 г 11.11.2020 г
5 Математика ИП 20.11.2020 г.
18.12.2020 г.
20.11.2020 г.
18.12.2020 г.
20.11.2020 г.
18.12.2020 г.
6 Информационни технологии 15.01.2021 г. 05.01.2021 г. 04.01.2021 г.
7 Физика и астрономия 16.12.2020 г.
27.01.2021 г.
8 Химия и опазване на околната среда 01.10.2020 г.
19.11.2020 г.
28.01.2021 г.
9 Човекът и природата 25.09.2020 г.
23.11.2020 г.
11.01.2021 г.
21.09.2020 г.
16.11.2020 г.
15.01.2021 г.
10 Биология и здравно образование 25.09.2020 г.
28.10.2020 г.
18.01.2021 г.
11 История и цивилизация 11.12.2020 г. 15.12.2020 г. 01.12.2020 г.
12 География и икономика 02.12.2020 г. 03.12.2020 г. 04.12.2020 г.