„И  НИЕ  МОЖЕМ !“

Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Кубрат  работи по международен прект „И ние можем!“ по Програма Еразъм + Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Училищно образование“.

От 29.07.2019 година до 09. 08. 2019 година госпожа Леман Хюсеин – преподавател по английски език в училището, участва в двуседмичен езиков курс на  тема „Primary Methodology & Language“, организиран от British Study Centres London, Oxford, Brighton. Обучението бе насочено към преподавателите по английски език на деца на възраст от 6 до 11 години.

По време на всяка сесия беше използвана текуща методология за преподаване на чужд език. Всички участници работиха с особен акцент върху говоренето и слушането. Споделяха се идеи от конкретни педагогически практики. Организираха се участия в културни дейности и събития.

Госпожа Хюсеин имаше възможността да се срещне с естествените носители на езика и да го използва както по време на курса, така и в свободното си време , по време на организираните културни дейности и социални събития.