По решение на ИКС на ОНС и отдел “Народна просвета” гр. Разград на 15.09.1963год. в град Кубрат се открива второ основно училище “Христо  Смирненски”.

Първи директор на училището е Никола Костадинов.

Сред учителите основатели на ОУ’’ Хр.Смирненски” са имената на:

Св. Ненова – нач.учителка, М. Атанасова – учителка по БЕЛ, Д. Цветкова – нач.учителка, Ив. Стаменова – нач.учителка, З. Генджева – нач.учителка, М. Найденова – учителка по руски, Р. Кирова – учителка по география, Й. Димитров – учител по история, Я. Петрова – нач.учителка, Й. Милева – учителка по БЕЛ, Х. Исаева – нач.учителка, П. Димитрова – учителка по биология, Цв. Стоянова – учителка по руски, Е. Лилов – учител по трудово, Ц.Терзиева – учителка по математика.

Учителският колектив от 32 учители обучава 566 ученика.

През 1964г. колективът получава “Паспорт за трудова слава”.

През 1966г. училище”ХристоСмирненски” е обявено за образцово в Кубратски район.

През 1966г. започва строеж на нова училищна сграда, който завършва през 1969г.

От 15.09.1969г. училището се премества в новата сграда, която е тържествено открита на 6.11.1970г.

От 1967г. до 1983г. директор на училището е Йорданка Проданова.

От 1972г.  училището става районно-обединява началните училища от кв. Дряново, Медовене и село Горичево.

През 1973г. е обявено за базово училище за Кубратски район.

През учебната 1980/81г. е заложен опит с експериментална паралелка за обучението на 6-годишни деца, който  приключва с успех.

Учителският колектив 1980/1981 година

От 1983 до 1990 г. директор на училището е Сийка Димитрова.

Продължава базовата работа в училището, провеждат се вълнуващи мероприятия с учениците и учителския колектив.

Търси се новото в образователното дело, обменя се опит с водещи училища в страната.

От 1990г. до настоящия момент директор на училището е Володя Войков, бивш негов възпитаник.